Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhập về salon.
Quý khách hàng có thể mang tới hãng kiểm tra